Convenant Interventieteams (LSI)

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In dit Convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking in Interventieteams. De convenantpartners werken samen in Interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende  misstanden zoals door de LSI aangeduid.

In de samengevoegde bijlagen worden verschillende aspecten beschreven.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.