Convenant Interventieteams (LSI)

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

In dit Convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking in Interventieteams. De convenantpartners werken samen in Interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende  misstanden zoals door de LSI aangeduid.

In de samengevoegde bijlagen worden verschillende aspecten beschreven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.