Convenant LIEC/RIEC met het Ministerie van V&J, O.M., Politie, Burgemeesters/korpsbeheerders en lokale besturen

Convenant ten behoeve van de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit, de bestrijding van handhavingsknelpunten en de bevordering van integriteitsbeoordelingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.