Convenant Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst met betrekking tot de gegevensuitwisseling van aangifte- en betaalgedrag.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

De Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst hebben een convenant gesloten over de verwerking van de verzoeken van ondernemers over hun aangifte- en betaalgedrag bij de Belastingdienst. Gecertificeerde ondernemers geven de Stichting Normering Arbeid toestemming om de gegevens op te vragen bij de Belastingdienst.

De Stichting Normering Arbeid beheert het NEN-register en certificeert uitleners en (onder)aannemers van werk met een betrouwbaarheidskeurmerk. Zij geeft daarbij aan dat de ingeschreven ondernemers hun (personeels)administratie op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Het register beoogd aan te geven dat indien uitsluitend wordt samengewerkt met gecertificeerde ondernemingen het risico in het kader van de Wet Keten aansprakelijkheid (WKA) wordt beperkt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.