Convenant Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst met betrekking tot het verstrekken van sofi-nummers door uitzendondernemingen.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst hebben een convenant gesloten over de verstrekking van sofinummers aan buitenlandse werknemers door NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers. De grote drie brancheverenigingen, ABU, NBBU en VIA, hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming van het convenant.

De Stichting Normering Arbeid beheert het NEN-register en certificeert uitleners en (onder)aannemers van werk met een betrouwbaarheidskeurmerk. Zij geeft daarbij aan dat de ingeschreven ondernemers hun (personeels)administratie op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Het register beoogt aan te geven dat indien uitsluitend wordt samengewerkt met gecertificeerde ondernemingen het risico in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) wordt beperkt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.