Convenant Stichting Normering Arbeid en de Belastingdienst met betrekking tot melding mogelijke malafide buitenlandse uitzendondernemingen, (onder)aannemers en ZZP-ers

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

De Belastingdienst heeft in samenwerking met de drie grote branche-organisaties, ABU, NBBU en VIA, een convenant afgesloten met de Stichting Normering Arbeid inzake de verbetering van de samenwerking ter verbetering van de informatiepositie van de Belastingdienst met betrekking tot (buitenlandse) werknemers en/of ZZP-ers die in Nederland worden tewerkgesteld door buitenlandse intermediairs. Als u wilt deelnemen aan dit convenant, kunt u het formulier invullen en terugsturen.

Invullen en opsturen
U kunt dit formulier uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar het adres dat in het formulier staat vermeld.

De Stichting Normering Arbeid beheert het NEN-register en certificeert uitleners en (onder)aannemers van werk met een betrouwbaarheidskeurmerk. Zij geeft daarbij aan dat de ingeschreven ondernemers hun (personeels)administratie op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Het register beoogd aan te geven dat indien uitsluitend wordt samengewerkt met gecertificeerde ondernemingen het risico in het kader van de Wet Keten aansprakelijkheid (WKA) wordt beperkt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.