Convenant bestrijding van zorgfraude. Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector

In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector.

In de verklaring verlenging is het belang en de wens van de convenantpartners om de ingezette aanpak en het bestuurlijk overleg voort te zetten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.