Handboek Vooroverleg 2020

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In het Handboek Vooroverleg worden de kaders voor het vooroverleg verder uitgewerkt zoals deze zijn vastgesteld in het Besluit fiscaal bestuursrecht (BFB). Het handboek moet helpen eenheid te krijgen in de uitvoering van het vooroverleg. Is er tegenstrijdigheid tussen het BFB en het handboek? Dan geldt altijd het BFB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.