Handleiding Loonheffingen Artiesten- en beroepssportersregeling

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Doet u wel eens betalingen aan een artiest of beroepssporter? Bijvoorbeeld omdat u een rockband of sportploeg inhuurt voor een evenement? Dan moet u misschien loonheffingen inhouden en betalen. In deze handleiding vindt u de speciale regels voor artiesten en beroepssporters.

Handleiding voor 2022 geldt ook voor 2023 en 2024

Er is geen aparte 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2023 en 2024. Voor deze jaren kunt u de handleiding voor 2022 gebruiken.

De regeling zelf is in 2023 en 2024 niet gewijzigd, de tarieven wel. U vindt de tarieven voor 2023 achterin het 'Handboek Loonheffingen 2023' (tabel 3, 9 en 10). De tarieven voor 2024 staan in de bijlage bij de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024': Tarieven, bedragen en percentages loonheffingen vanaf 1 januari 2024 (tabel 3, 9 en 10).

Handleiding voor 2021

Met ingang van 1 augustus of periode 9 van 2021 is de AWf-premie verlaagd, omdat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) werd ingetrokken. Deze verlaging is niet verwerkt in de handleiding. De lage premie was 2,70% en werd 0,34%. De hoge premie was 7,70% en werd 5,34%. De nieuwe percentages gelden in 2021 voor het loon dat wordt genoten vanaf 1 augustus (als u per maand aangifte doet) of vanaf 16 augustus (als u per 4 weken aangifte doet).

Handleiding voor 2015 geldt ook voor 2019 en 2020

Er is geen aparte 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2019 en 2020. Voor deze jaren kunt u de handleiding voor 2015 gebruiken. Let daarbij wel op het volgende:

  • Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet DBA . Kijk voor meer informatie over de wet DBA op belastingdienst.nl/dba.
  • De bedragen en percentages voor 2015 kunnen in 2019 en 2020 anders zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.