Handreiking voor een betrouwbaar afrekensysteem

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Deze handreiking is primair bedoeld voor softwareontwikkelaars die afrekensystemen ontwikkelen. In de handreiking staan de algemene aandachtspunten die wij hanteren bij het toezicht op de belastingaangiften van ondernemingen die zo'n afrekensysteem gebruiken.

Ondernemers kunnen nagaan of hun systeem aan de criteria voldoet. En in hoeverre er sprake is van een betrouwbaar afrekenstysteem in relatie tot de wettelijke eisen voor de administratie.

Hebt u vragen over deze  handreiking?

Bent u softwareontwikkelaar? Stel uw vraag (gratis) bij het loket voor softwareontwikkelaars via servicedesk.odb@belastingdienst.nl. Maakt u nog geen gebruik van dit loket en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan bij odb.belastingdienst.nl.

Bent u ondernemer? Stuur uw vragen dan naar de postbus: MKB.Thema.afrekensystemen@belastingdienst.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.