Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' (Handreiking DBA) vindt u de kaders die wij gebruiken bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden.

De staatssecretaris van Financiƫn heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

De Belastingdienst en UWV hebben in het verleden een gezamenlijk besluit 'Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking' uitgebracht. Dit besluit is ingetrokken. Het besluit heeft zijn belang verloren met de inwerkingtreding van de Wet DBA.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.