Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen is in 2020 herzien naar aanleiding van de doorontwikkeling van horizontaal toezicht. De leidraad is bestemd voor de  medewerkers van Belastingdienst Grote Ondernemingen en is net als de  vorige versie openbaar en raadpleegbaar voor grote organisaties en belastingadviseurs. Hij zal periodiek worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in het toezicht en aan de  inzichten en ervaringen die de Belastingdienst/Grote Ondernemingen in de  praktijk samen met klanten en adviseurs opdoet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.