Lijst van gekwalificeerde buitenlandse samenwerkingsverbanden

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In het Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519 (Staatscourant 2009, 19749) staan de kaders waarbinnen de Belastingdienst toetst of een buitenlands samenwerkingsverband of een buitenlandse rechtsvorm voor de Nederlandse belastingheffing wel of niet als transparant wordt aangemerkt. Aan de hand van de volgende vier vragen wordt beoordeeld of een buitenlands samenwerkingsverband/buitenlandse rechtsvorm transparant of niet-transparant is.

  • A: eigendom bij het samenwerkingsverband?
  • B: beperkte aansprakelijkheid van de participanten?
  • C: een in aandelen verdeeld kapitaal?
  • D: vrije toe- en uittreding?

Hierboven vindt u de lijst van eerder beoordeelde buitenlandse samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen. Daarbij wordt aangegeven tot welke conclusie de antwoorden op bovenstaande vragen hebben geleid dan wel of het beoordeelde samenwerkingsverband of de beoordeelde rechtsvorm vergelijkbaar is met een Nederlandse commanditaire vennootschap (“CV-achtige”). Omdat in de praktijk is gebleken dat de kwalificatie in sommige landen sterk afhankelijk is van de inrichting van de statuten, is de lijst indicatief van aard.

Ten opzichte van de vorige lijst (publicatie voorjaar 2013) zijn de volgende samenwerkingsverbanden en rechtsvormen niet langer opgenomen:

  • V.S., District of Columbia, Limited Liability Partnership;
  • V.S., Delaware, Limited Liability Partnership;
  • V.S., Minnesota, Limited Liability Partnership;
  • V.S., New York, Limited Liability Partnership;
  • Verenigd Koninkrijk, Limited Liability Partnership.

De reden hiervoor is dat dit type buitenlandse samenwerkingsverbanden en rechtsvormen, waarin het karakter van een “personenvennootschap” samengaat met “beperkte aansprakelijkheid van vennoten” steeds opnieuw ter beoordeling wordt voorgelegd. Een opname op een lijst die indicatief van aard is, heeft dan geen toegevoegde waarde.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.