Model jaaropgaaf vanaf 2022

Na afloop van elk jaar moet u aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf staan gegevens die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

In de rubrieken 1 tot en met 4 neemt u de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

De jaaropgaaf is vormvrij. Maar u kunt ook dit model jaaropgaaf downloaden. U kunt dit model gebruiken vanaf 2022. In het model staan de gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. Maar als u wilt, mag u meer gegevens vermelden.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.