Model loonstaat vanaf 2022

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model. U kunt hier het model downloaden dat u kunt gebruiken vanaf 2022. U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, maar deze afwijkende loonstaat moet dan wel op een duidelijke manier ten minste de gegevens verschaffen die op de modelloonstaat worden gevraagd.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.