Model loonstaat 2021

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model. U kunt het model voor 2021 hier downloaden. U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, maar deze afwijkende loonstaat moet dan wel op een duidelijke manier ten minste de gegevens verschaffen die op de modelloonstaat worden gevraagd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.