Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave hebben we 4 onderwerpen toegevoegd:

 • Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019
 • Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog
 • Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar
 • Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10 naar punt 14.

Verder hebben we het volgende aangepast:

 • Bij punt 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) hebben we de tekst aangepast van de laatste alinea onder 'Inwoner van Nederland of niet'. En onder 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' hebben we de 1e alinea ingekort en de laatste alinea verwijderd.
 • Bij punt 6 (Afkoopkorting pensioen in eigen beheer) hebben we de tekst aangepast.
 • Bij punt 8 (Bedragen vrijwilligersregeling omhoog) hebben we de verhoogde uurvergoedingen toegevoegd.
 • In tabel 5 voor werknemers die wonen in een land van de landenkring of een derde land stond 9% als enkelvoudig tarief met loonheffingskorting voor aannemers van werk, thuiswerkers en gelijkgestelden. Dit was niet goed. We hebben 9% veranderd in 8%.
 • In tabel 7 stond bij de afdrachtvermindering over het meerdere bedrag 14%. Dit was niet goed. We hebben 14% veranderd in 16%.

Tot slot:

 • Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2018' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2019'.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2019 verschijnt.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd.

Verder hebben we enkele onderwerpen aangepast of aangevuld:

 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea verwijzen we voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
 • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder 'Inwoner van Nederland of niet' hebben we de 3e alinea aangevuld.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): we hebben een overzicht van de landen van de landenkring toegevoegd.
 • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): we hebben 'belastingverdragen' aangepast in 'verdragen'.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen hebben we de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd. We hebben de veranderingen en aandachtspunten ook genummerd.
 • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten hebben we de informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En we hebben informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
 • Onderwerp 5 (Auto's zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto's hebt gaat, hebben we 'auto's' veranderd in 'volledig elektrische auto's'.
 • Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): we hebben een voorbeeld toegevoegd.
 • Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): we hebben de titel aangepast.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 3 onderwerpen toegevoegd:

 • Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning
 • Bedragen vrijwilligersregeling omhoog
 • Ouderenkorting omhoog

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland) hebben we onder het kopje 'Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?' de informatie over waar je een woonplaatsverklaring aanvraagt, veranderd.
 • Bij onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten) hebben we de informatie onder het kopje 'Verloonde uren bij stukloon' uitgebreid en verduidelijkt.
 • Bij onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert) hebben we onderscheid gemaakt tussen elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.