Nieuwsbrief Loonheffingen 2020

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt de verbeterde 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de verbeterde 3e uitgave

In de verbeterde versie van de 3e uitgave hebben we de tabellen met tarieven, bedragen en percentages aangepast:

 • Tabelnummeringen zijn toegevoegd.
 • In tabel 1 zijn de grensbedragen van de schrijven 1a en 1b aangepast.
 • In tabel 6a en 6b zijn de begin- en eindbedragen van de 2e en 3e schijf aangepast bij de tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen.
 • In tabel 6a en 6b is het eindbedrag van de 2e schijf aangepast bij de tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen.
 • Aan de kopteksten van tabellen 5, 6a en 6b zijn België, Suriname of Aruba toegevoegd.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we 3 onderwerpen toegevoegd:

 • Indexatie verzuimboeten
 • Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
 • Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) hebben we de geïndexeerde bedragen vermeld.
 • Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) hebben we de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) hebben we de tekst aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd.
 • Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) hebben de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel.
 • Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) hebben we enkele foutieve bedragen aangepast.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 11 onderwerpen toegevoegd:

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
 • Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • Indexatie vrijwilligersregeling
 • Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
 • Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) hebben we de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) hebben we de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans/onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.