Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2021' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Bijlage bij de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2021'

In de bijlage vindt u informatie over Brexit en over het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we 5 onderwerpen toegevoegd:

 • Onderwerp 5: Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
 • Onderwerp 15: Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
 • Onderwerp 16: Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
 • Onderwerp 17: Sectoraansluiting – 3 aandachtspunten
 • Onderwerp 18: Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen

Door het toevoegen van onderwerp 5 is de nummering vanaf dat punt gewijzigd.

Enkele onderwerpen zijn aangepast:

 • Onderwerp 4 (Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing): de voorwaarden voor gebruikmaking van de drempelvrijstelling zijn aangepast en uitgebreid. Daarnaast is het maandbedrag voor berekenen van de RVU-drempelvrijstelling en een nieuwe code soort inkomstenverhouding toegevoegd.
 • Onderwerp 7 (Overgangsrecht levensloopregeling, voorheen onderwerp 6): de beschrijving van de verloning van het levenslooptegoed is uitgebreid en verduidelijkt. Ook hebben we de gevolgen voor de (ex-)werknemer beschreven.
 • Onderwerp 13 (Brexit, voorheen onderwerp 12): we hebben de informatie over de Brexit geüpdatet.
 • Onderwerp 14 (Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), voorheen onderwerp 13): we hebben toegevoegd hoe u in aanmerking kunt komen voor de BIK en ook vindt u meer informatie over de bedragen en percentages van de afdrachtvermindering.
 • Onderwerp 19 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, voorheen onderwerp 14):
  • In tabel 7 (Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) zijn het percentage van de afdrachtvermindering over de 1e schijf en het verhoogde percentage starters over de 1e schijf gewijzigd.
  • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) is ‘basispremie WAO/WIA’ veranderd in ‘basispremie Aof’.

Aanvullingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 5 onderwerpen toegevoegd:

 • Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
 • Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30%-herzieningssituatie
 • Brexit
 • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.