Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

U kunt de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2022' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
 • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

 • onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)
  In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding 'Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden'.
 • onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
  Onder 'Aangifte loonheffingen' stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
 • onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
  • 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof.
  • In 5.2, onder 'Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag', is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan nog een jaar worden voortgezet.
  • In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
  • 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

Onderwerpen in de 1e uitgave

 • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.