Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2022' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

U kunt ook de bijlage downloaden met daarin de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2022.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

Deze onderwerpen zijn toegevoegd:

 • onderwerp 11: Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen
 • onderwerp 12: Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen
 • onderwerp 13: Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling
 • onderwerp 14: Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen

De volgende onderwerpen zijn aanpast:

 • In onderwerp 2 hebben we de uitzondering toegevoegd als een startende werkgever tegelijkertijd de verkrijgende werkgever is wanneer de onderneming wordt overgedragen.
 • In onderwerpen 2 en 3 hebben we het woord 'maximaal' verwijderd.
 • In onderwerp 4 hebben we de manier toegevoegd waarop een werkgever zijn keuze aan de Belastingdienst kenbaar moet maken. Ook hebben we aangegeven waarom de werkgever deze keuze zelf moet melden.
 • In onderwerp 5.1 hebben we een fout uit de eerdere versie in een 'Let op' verbeterd. De code arbeidsverhouding 23 valt niet onder Aof hoog.
 • In onderwerp 5.3 hebben we een 'Let op' geplaatst waarin wij aangeven dat in de 1e uitgave stond dat 'reserveringen voor arbeidskrachten op grond van de cao voor arbeidskrachten' onder de rubriek 'Arbeidsvoorwaardenbedrag' vallen. Omdat we dit niet eerder gemeld hebben, kunt u deze reserveringen in 2022 in uw administratie verwerken op dezelfde manier waarop u dit in 2021 hebt gedaan.
 • In onderwerp 5.3 hebben we aan de definitie van 'Extra periode salaris' de voorwaarde toegevoegd dat er een onvoorwaardelijk recht op het salaris moet bestaan. We hebben het voorbeeld hiervan verwijderd omdat het tot onduidelijkheid leidde.
 • In onderwerp 5.5 hebben we een fout uit de eerdere versie verbeterd. Het gaat om de rubriek 'Code aard arbeidsverhouding' en niet om 'Code incidentele inkomstenvermindering'. Ook hebben we de uitleg van de codes 21 t/m 24 toegevoegd.
 • In onderwerp 6 hebben we het begrip 'verschuldigde loonheffing' vervangen om te verduidelijken wat hieronder valt.
 • In onderwerp 7 hebben we een zin toegevoegd die de bijtelling voor waterstofauto's en auto's met ge├»ntegreerde zonnepanelen verduidelijkt.
 • In onderwerp 9 hebben we de uitleg over de evenredige toepassing van de 128-dagenregeling uitgebreid. Ook hebben we ons standpunt toegevoegd over de samenloop tussen vervoer vanwege de werkgever naar de vaste plaats van werkzaamheden en de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2022 verschijnt.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
 • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

 • onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)
  In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding 'Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden'.
 • onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
  Onder 'Aangifte loonheffingen' stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
 • onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
  • 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof.
  • In 5.3, onder 'Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag', is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan in ieder geval nog een jaar worden voortgezet.
  • In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
  • 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

Onderwerpen in de 1e uitgave

 • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.