Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

U kunt de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2023' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

U kunt ook de verbeterde bijlage downloaden met daarin de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2023.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave van de nieuwsbrief

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 11.1: Ontbreken van een bsn
 • 16.6: Wijzigingen in cao-codes
 • 17: Wijziging fiscale regeling aandelenoptierechten
 • 18: Beschikking/mededeling 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)'
 • 19: Nieuwe meldingsregels apart toepassen VCR door eigenrisicodragers ZW en/of WGA met private uitvoerders
 • 20: Oekraïense werknemers

De volgende onderwerpen zijn aangepast:

 • 4: Verlaging van de lage Aof-premie
  De voorgenomen premieverlaging is niet doorgegaan.
 • 5: Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  De genoemde wijzigingen voor 2023 gaan niet door.
 • 10.1: Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten
  In de 2e bullet hebben wij voor de duidelijkheid 'datum' gewijzigd in 'ingangsdatum'.
 • 10.2: Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers
  Ter verduidelijking hebben wij toegevoegd dat voor het overgangsrecht geldt dat een vergoeding op grond van de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 ook daadwerkelijk in dat loontijdvak moet zijn genoten.
 • 11: Toepassen van anoniementarief
  De titel van dit onderwerp is aangepast omdat we informatie hebben toegevoegd over het ontbreken van een burgerservicenummer (11.1). De informatie over het herstellen van het anoniementarief staat nu in 11.2
 • 16: Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
  In 16.3 hebben we bij code 1, 3, 4, 20 en 21 toegevoegd dat u bij fictieve dienstbetrekkingen, zoals opting-in, voor 'werkgever' kunt lezen 'opdrachtgever'. En dat u voor 'werknemer' kunt lezen 'opdrachtnemer'.

Wijzigingen in verbeterde bijlage

In de verbeterde bijlage zijn in tabel 12 de normbedragen per jaar en per maand van de vrijwilligersregeling aangepast: € 1.900 per jaar en € 190 per maand in plaats van € 1.800 en € 180.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.