Toelichting btw-aangifte - Op papier uitgereikt

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Soms krijgen ondernemers krijgen een btw-aangifte op papier, bijvoorbeeld als u net gestart bent met uw bedrijf. Lees deze toelichting door voordat u het aangifteformulier invult. Hierin vindt u algemene informatie over de btw-aangifte en over de aangifte op papier.

Een toelichting bij de vragen op het aangifteformulier vindt u in de Toelichting bij de aangifte omzetbelasting. Deze uitleg is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Binnenlandse ondernemers

Lees de 'Toelichting btw-aangifte - Op papier uitgereikt' als uw onderneming in Nederland is gevestigd.

Niet in Nederland gevestigde ondernemers

Is uw onderneming in een ander land gevestigd? Lees dan de 'Toelichting btw-aangifte - Op papier uitgereikt - Voor niet in Nederland gevestigde ondernemers'. In het document vindt u de uitleg achtereenvolgens in het Nederlands, Engels en Duits.

In English

In some cases, as an entrepreneur, you will receive a VAT return on paper. For instance, if you have just started your business. Please read the explanatory notes before you fill in the VAT return form. In this document you will find general information about the VAT return as well as about the return on paper.

Notes to the questions on the VAT return form can be found in the Toelichting bij de aangifte omzetbelasting (Explanatory notes to the VAT return). These explanatory notes are in Dutch, English and German.

Entrepreneurs not based in the Netherlands

Is your company based in another country? Then read the 'Toelichting btw-aangifte - Op papier uitgereikt - Voor niet in Nederland gevestigde ondernemers' (Explanatory notes to the VAT return - Issued on paper - For entrepreneurs not established in the Netherlands). These explanatory notes are in Dutch, English and German.

Auf Deutsch

Manchmal erhalten Unternehmer eine Umsatz-Steuererklärung auf Papier, zum Beispiel wenn Sie Ihr Unternehmen gerade gegründet haben. Bitte lesen Sie diese Erläuterung, bevor Sie das Steuerformular ausfüllen. Hier finden Sie allgemeine Informationen zur Umsatz-Steuererklärung und zur Steuererklärung in Papierform.

Eine Erläuterung der Fragen auf dem Steuerformular finden Sie unter der Toelichting bij de aangifte omzetbelasting (Erläuterung zur Umsatzsteuererklärung). Diese Erläuterung ist auf Niederländisch, Englisch und Deutsch verfügbar.

Nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer

Ist Ihr Unternehmen in einem anderen Land ansässig? Lesen Sie dann die 'Toelichting btw-aangifte - Op papier uitgereikt - Voor niet in Nederland gevestigde ondernemers' (Erläuterung der Umsatzsteuererklärung - In Papierform ausgehändigt - Für nicht in den Niederlanden ansässige Unternehmer). In dem Dokument finden Sie die Erläuterung hintereinander auf Niederländisch, Englisch und Deutsch.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.