Onderzoeksrapport https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/status-bezwaar-inkomstenbelasting (Online Bezwaar Voorziening)

Dit toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre deze website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Rapportversie 1.0 - 28 februari 2021

3 formulieren

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.