Vennootschapsbelasting bij overheidsondernemingen - Schema 'Wel of niet verzoeken om aangifte'

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Het schema 'Wel of niet verzoeken om aangifte' Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen kunt u gebruiken om voor uzelf te bepalen of u wel of niet om een aangifte verzoekt.

Komt u tot de conclusie dat u aangifte moet doen?
Dan kunt u schriftelijk verzoeken om een aangifte bij Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO):

Helpdesk BBO
Postbus 58944
1040 EE  Amsterdam

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.