Het kassasysteem in uw bedrijf

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Wanneer u gebruikmaakt van een kassasysteem doet u dat omdat u het belangrijk vindt de (primaire) transacties, zoals de verkopen, binnen uw bedrijf vast te leggen. Bovendien kan een kassasysteem transacties juist en volledig registreren en helpen bij de kascontrole, die door u of namens u wordt gedaan.

Als u een kassasysteem gebruikt, moet u zich realiseren dat dit een onderdeel is van uw administratie en dat u deze volgens wettelijke bepalingen moet inrichten en bewaren. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole. In deze brochure staan aanwijzingen om uw administratie zo in te richten dat u voldoet aan deze wettelijke verplichtingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.