Vereisten en toelichting bij verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Hieronder vindt u de vereisten die nodig zijn bij een btw-teruggaafverzoek uit andere EU-landen en een toelichting die u kunt gebruiken bij het indienen van een verzoek tot teruggaaf van btw.

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze lijst met vereisten voor een verzoek om teruggaaf van btw bevat de eisen die EU-landen stellen aan een teruggaafverzoek zoals deze bekend zijn bij de Europese Commissie. U kunt deze lijst gebruiken als u btw uit andere EU-landen terugvraagt op www.belastingdienst.nl/eubtw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.