Vereisten en toelichting bij verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Hieronder vindt u de vereisten die nodig zijn bij een btw-teruggaafverzoek uit andere EU-landen en een toelichting die u kunt gebruiken bij het indienen van een verzoek tot teruggaaf van btw.

Deze lijst met vereisten voor een verzoek om teruggaaf van btw bevat de eisen die EU-landen stellen aan een teruggaafverzoek zoals deze bekend zijn bij de Europese Commissie. U kunt deze lijst gebruiken als u btw uit andere EU-landen terugvraagt op www.belastingdienst.nl/eubtw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.