Aangifte dividendbelasting

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Met dit formulier doet u aangifte voor de dividendbelasting. Het gaat dan om voor divendenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023. Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en hybride leningen. De uitkerende vennootschap moet de dividendbelasting inhouden op het moment dat zij de opbrengst beschikbaar stelt.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden:

  • U doet digitaal aangifte dividendbelasting via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • U doet uw aangifte dividendbelasting met fiscale software of via een fiscaal dienstverlener.
  • U gebruikt dit papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na die datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Past u een vrijstelling toe én maakt u gebruik van een kwalificatiebeschikking? Dan kunt u de vrijstelling alleen toepassen in de digitale aangifte dividendbelasting.

Vul uw aangifte in en stuur deze op

Vul dit formulier helemaal op de computer in. Vul de bedragen in hele euro’s in. U mag daarbij afronden in uw voordeel. Hebt u op het formulier niet voldoende ruimte voor het invullen van uw gegevens? Ga dan verder op een bijlage. Hebt u het formulier ingevuld? Druk het dan af en onderteken het.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Belastingdienst/Centrale Invoer
Antwoordnummer 21030
6400 XD Heerlen

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Betalen: gebruik het juiste bankrekeningnummer

Maak voor iedere aangifte afzonderlijk het bedrag over op rekeningnummer NL 26 INGB 0000 4412 90 van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer.

Let op!

Voor de dividendbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.