Aangifte dividendbelasting

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Met dit formulier kunt u aangifte doen voor de dividendbelasting. Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en hybride leningen. De uitkerende vennootschap moet de dividendbelasting inhouden op het moment dat zij de opbrengst beschikbaar stelt.

Vul uw aangifte in en stuur deze op

Vul dit formulier helemaal op de computer in. Vul de bedragen in hele euro’s in. U mag daarbij afronden in uw voordeel. Hebt u op het formulier niet voldoende ruimte voor het invullen van uw gegevens? Ga dan verder op een bijlage. Na het invullen, print u het formulier.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Belastingdienst/Centrale Invoer
Antwoordnummer 21030
6400 XD Heerlen

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Betalen: gebruik het juiste bankrekeningnummer

Maak voor iedere aangifte afzonderlijk het bedrag over op rekeningnummer NL 26 INGB 0000 4412 90 van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer.

Let op!

Voor de dividendbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.