Aangifteformulier bronbelasting op renten, royalty's en dividenden

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Met dit formulier kunt u aangifte doen voor de bronbelasting op renten en royalty's. Het inhoudingsplichtige lichaam houdt de belasting in op het moment dat het de renten of royalty's betaalt. Met het formulier van 2024 doet u aangifte voor de bronbelasting op renten, royalty’s en dividenden.

Vul uw aangifte in en stuur deze op

Vul dit aangifteformulier helemaal op de computer in. Vul de bedragen in hele euro's in. U mag daarbij afronden in uw voordeel. Hebt u op het specificatiedeel van het aangifteformulier niet voldoende ruimte voor het invullen van uw gegevens? Ga dan verder op het formulier 'Vervolg specificatie renten, royalty’s en dividenden'. Na het invullen, print u de formulieren.

Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar:

Belastingdienst
Bronbelasting renten, royalty's en dividenden
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.