Opgaaf bronbelasting vrijgestelde uitkeringen renten en royalty’s

Met dit formulier doet u opgaaf van volledig vrijgestelde uitkeringen van renten of royalty’s die u hebt gedaan aan niet in Nederland gevestigde voordeelgerechtigden. U kunt dit formulier alleen gebruiken als u een vergunning hebt.

Gebruik 1 opgaafformulier voor alle renten en royalty’s die u in een kalenderjaar hebt betaald, verrekend of ter beschikking hebt gesteld of die in het kalenderjaar rentedragend, vorderbaar en ook inbaar zijn geworden.

Invullen

Vul dit formulier helemaal op de computer in. Vul de bedragen in hele euro's in. U mag daarbij afronden in uw voordeel.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst
Bronbelasting renten en royalty's
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.