Opgaaf bronbelasting vrijgestelde uitkeringen renten, royalty’s en dividenden

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Met dit formulier doet u opgaaf van volledig vrijgestelde uitkeringen van renten of royalty’s die u hebt gedaan aan niet in Nederland gevestigde voordeelgerechtigden. U kunt dit formulier alleen gebruiken als u een vergunning hebt. Met het formulier van 2024 doet u opgaaf voor de bronbelasting op renten, royalty’s en dividenden.

Gebruik 1 opgaafformulier voor alle renten en royalty’s die u in een kalenderjaar hebt betaald, verrekend of ter beschikking hebt gesteld of die in het kalenderjaar rentedragend, vorderbaar en ook inbaar zijn geworden.

Invullen

Vul dit formulier helemaal op de computer in. Vul de bedragen in hele euro's in. U mag daarbij afronden in uw voordeel.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst
Bronbelasting renten, royalty's en dividenden
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.