Vrijstelling bpm en mrb bij kortstondig gebruik

U kunt vrijstelling krijgen van bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) en van mrb (motorrijtuigenbelasting) bij kortstondig gebruik van een motorrijtuig (personenauto, motor of bestelauto). U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden voor vrijstelling

De vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een motorrijtuig dat een buitenlands kenteken heeft en dat in het buitenland aan u ter beschikking is gesteld.
  • Het motorrijtuig wordt maximaal 2 aaneengesloten weken in Nederland gebruikt.
  • Het motorrijtuig wordt gebruikt door een ingezetene van Nederland (ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)) of door een inwonend gezinslid van die persoon. Of het motorrijtuig staat ter beschikking van een organisatie of bedrijf dat in Nederland is gevestigd.
  • De vrijstelling wordt verleend aan degene die het motorrijtuig tot diens beschikking heeft (de gebruiker) óf aan een in Nederland gevestigd lichaam (bijvoorbeeld een bedrijf) dat het motorrijtuig feitelijk tot de beschikking heeft.
  • U doet de melding online met het formulier.
  • De vrijstelling gaat in op de begindatum die u in het formulier vermeldt. Deze begindatum is de datum waarop u voor het eerst met het motorrijtuig op de Nederlandse weg komt.
  • U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik intrekken of wijzigen, maar alleen vóór de opgegeven begindatum.
  • U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik zelf invullen, maar een familielid of een verhuur- of leasebedrijf mag dit ook voor u doen. Niemand hoeft de melding te ondertekenen.
  • Een gebruiker mag voor hetzelfde motorrijtuig maar 1 keer per jaar 2 aaneengesloten weken vrijstelling melden.
  • Als u tijdens de vrijstellingsperiode niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan vervalt de vrijstelling en moet u meteen Aangifte bpm doen. En u moet bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat de auto, bestelauto of motor in Nederland is gebruikt.

Tip!

Na de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik kunt u de gegevens van het formulier afdrukken. Bewaar de afdruk in de auto of bij de motor tijdens de vrijstellingsperiode.

Let op!

Blijft het motorrijtuig na de vrijgestelde periode van 2 aaneengesloten weken in Nederland? Dan moet u aangifte bpm en aangifte mrb doen voordat de vrijgestelde periode van 2 aaneengesloten weken voorbij is. En u moet bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat het motorrijtuig in Nederland is gebruikt.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over vrijstelling bpm en mrb bij kortstondig gebruik de BelastingTelefoon Auto.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.