Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon

Woonde u in 2015, 2016 of 2017 in Nederland en werkte u buiten Nederland? Dan moet u uw niet-Nederlandse inkomsten toch in Nederland aangeven, ook als u al belasting betaalde in dat andere land.

 

Met deze rekenhulp kunt u uw Belgische of Duitse loon omrekenen naar het Nederlandse loon. U kunt de uitkomst ervan invullen op uw aangifte.

Moet ik dan dubbel belasting betalen?

Nee. U hoeft niet dubbel belasting te betalen. Meer informatie hierover:

Welke gegevens heb ik nodig?

In de tabel ziet u welke gegevens u nodig hebt bij het invullen van dit hulpmiddel.

Bedragen afronden

U mag bedragen in uw voordeel afronden op hele euro’s. U mag een aftrekpost (bijvoorbeeld de inhoudingen op uw loon) naar boven afronden. Uw inkomen mag u naar beneden afronden.

Niet-Nederlandse uitkeringen

Ontvangt u een niet-Nederlandse uitkering? Vul deze inkomsten dan in op uw aangifte, bij de rubriek 'Pensioen en uitkeringen uit het buitenland'. Voor deze inkomsten kunt u de rekenhulp niet gebruiken.

 

Een niet-Nederlandse uitkering is bijvoorbeeld een pensioen, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering of andere overheidsuitkering van een werkgever of uitkeringsinstantie buiten Nederland.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.