Kosten tijdelijk verblijf thuis van iemand met een ernstige handicap - wat mag ik aftrekken?

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte persoon van 21 jaar of ouder? En verblijft degene voor wie u zorgt meestal in een Wlz-instelling (Wlz staat voor Wet langdurige zorg)? Als u hiervoor extra kosten maakt, dan mag u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Lees meer over deze aftrekpost.

 • Voor wie kunt u aftrek krijgen?

  U mag kosten aftrekken voor:

  • uw ernstig gehandicapte kinderen
  • uw ernstig gehandicapte broers en zussen
  • een ernstig gehandicapte persoon voor wie de kantonrechter u tot mentor heeft benoemd
  • een ernstig gehandicapte persoon voor wie u tot curator bent benoemd, en de persoonlijke belangen behartigt
 • Wat zijn de voorwaarden voor aftrek?

  U moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  • De ernstig gehandicapte persoon is 21 jaar of ouder.
   Wordt de ernstig gehandicapte persoon 21 jaar in de loop van het jaar? Dan trekt u alleen de kosten af die u maakt vanaf de 21e verjaardag.
  • De ernstig gehandicapte persoon verblijft meestal in een Wlz-instelling.
   Maar u verzorgt diegene in het weekend en tijdens vakanties. Dit kan bij u thuis zijn, maar ook op een vakantieadres.
  • De kosten worden niet vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering.
   Kosten die u vergoed krijgt, mag u niet aftrekken.
 • Welke kosten zijn aftrekbaar?

  Aftrek is mogelijk voor:

  • de kosten voor het halen en brengen met de auto
   Hiervoor geldt een aftrek van € 0,23 per kilometer. In 2023 was dit € 0,21 per kilometer. U neemt altijd de afstand van huis naar de verzorgingsinstelling en terug, ook al reist u bijvoorbeeld in vakanties over een andere afstand.
  • de extra kosten door het verblijf van de ernstig gehandicapte persoon bij u thuis
   Hiervoor geldt een aftrek van € 12 per dag. De dagen waarop de ernstig gehandicapte persoon wordt gehaald of gebracht, tellen ook mee.

  Let op!

  Verzorgt u meerdere ernstig gehandicapte personen? Dan mag u de genoemde kosten voor elke persoon aftrekken.

 • De rol van fiscaal partnerschap

  Voor de berekening van uw aftrek maakt het uit of u in het jaar van aangifte wel of geen fiscale partner hebt. Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • U hebt het hele jaar geen fiscale partner.

   Bereken dan alleen de aftrek voor uzelf.

  • U hebt het hele jaar een fiscale partner, of u hebt een deel van het jaar een fiscale partner en u kiest ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden.

   Bereken dan eerst de aftrek voor het tijdelijk verblijf thuis van de ernstig gehandicapte persoon.

   U mag de kosten voor het halen en brengen en de kosten voor het verblijf bij u thuis maar 1 keer aftrekken, ook al verzorgt u de ernstig gehandicapte persoon samen met uw fiscale partner.

   U mag in de aangifte de aftrekbare kosten verdelen tussen u en uw fiscale partner. Iedere verdeling mag, zolang het totaal 100% is.

  • U hebt een deel van het jaar een fiscale partner en u kiest ervoor niet het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden.

   1 van u beiden mag het bedrag aftrekken. Voldoet u allebei aan de voorwaarden voor aftrek? Dan mag u er ook voor kiezen om ieder de helft van de kosten af te trekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.