Geld aan een goed doel aftrekken? Controleer of het om een ANBI gaat

Wilt u iets geven aan een goed doel? Als de instelling een (culturele) ANBI is, hebt u misschien recht op belastingaftrek. U kunt de ANBI-status zelf opzoeken.

Controleer ook of de gift zelf voldoet aan de voorwaarden voor belastingaftrek. Dat is belangrijk om te weten als u aangifte inkomstenbelasting doet. Zo zijn contante giften sinds 2021 niet meer aftrekbaar. En voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften. Lees in welke situaties u uw gift mag aftrekken.

 • ANBI gevonden? Check de status

  Onder de gegevens van de ANBI ziet u een 'Begindatum' en soms een 'Einddatum' en 'Datum intrekking' staan. Let hierbij op het volgende:

  • Giften zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting vanaf de begindatum.

  • Ziet u een einddatum? Dan hebben wij de ANBI-status beëindigd. Een gift die u deed na de einddatum mag u niet aftrekken.

  • Ziet u een einddatum én een datum intrekking? Dan hebben wij de ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken. Omdat u dat op het moment van de gift niet kon weten, is uw gift aftrekbaar tot en met de datum intrekking.

  Als de instelling is geregistreerd als culturele ANBI gaat het om 'Cultuur begindatum', 'Cultuur einddatum' en 'Cultuur datum intrekking'.

 • ANBI niet gevonden?

  Het is mogelijk dat u een instelling niet kunt vinden, terwijl deze wel is aangewezen als ANBI. Om in dat geval te checken of de instelling als ANBI is geregistreerd, kunt u contact opnemen met de instelling en vragen of dat zo is.

 • Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma

  De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma.

  Dit geldt ook voor vergelijkbare overheidsinstanties in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  U mag alleen giften aftrekken die u vrijwillig betaalt. Het betalen van belastingen en heffingen aan overheidsinstanties is géén gift aan een ANBI, want dit is een wettelijke verplichting.

Controleer of de instelling een (culturele) ANBI is

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.