Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?

Ja, dat mag als uw gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat, of naar een vereniging. Dat geldt niet voor contante giften. Die zijn niet aftrekbaar. Er zijn meer voorwaarden. Aan de gift bijvoorbeeld. En aan de vereniging.

Kies uw situatie:

 • Ik geef aan een ANBI

  Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Controleer wel even of de instelling inderdaad een ANBI is. Dat kan met ons Programma ANBI opzoeken.

  U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken

  U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

  Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

  Gewone giften

  Voor de aftrek van gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

  Het drempelbedrag en het maximumbedrag van uw gewone giften hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

  Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

  Periodieke giften

  Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar er geldt wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

  Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.

  Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op

  Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.

  Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan ons hulpmiddel Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.

  Gift aan een culturele ANBI? Extra aftrek

  Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld een museum, bibliotheek of schouwburg. Of een ANBI een culturele ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken.

  Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250.

  De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Houd wel rekening met de drempel en de maxima die gelden.

  Voorbeeld: gewone gift aan een culturele ANBI

  Uw drempelinkomen is € 35.000. Het drempelbedrag is dan € 350 en het maximumbedrag € 3.500.

  U doet verschillende gewone giften voor in totaal € 425. Daarvan is € 300 voor een culturele ANBI.

  U berekent uw aftrek dan zo:

  U geeft in totaal € 425. Voor de gift aan de culturele ANBI geldt een verhoging van € 300 × 25% = € 75. Het totaalbedrag van de giften is daardoor: € 425 + € 75 = € 500. Hiervan trekt u het drempelbedrag van € 350 af. U mag dus in totaal aftrekken € 500 − € 350 = € 150.

  In dit voorbeeld blijft u met uw giften onder het maximumbedrag. Maar u kunt daar ook boven komen. Bijvoorbeeld als u verschillende gewone giften doet voor in totaal € 4.000, waarvan € 500 voor een culturele ANBI. U mag de verhoging dan bij het maximumbedrag optellen. Dat gaat zo:

  U geeft in totaal € 4.000. Voor de gift van € 500 aan een culturele ANBI geldt een verhoging van € 500 × 25% = € 125. Het totaalbedrag van de giften is daardoor: € 4.000 + € 125 = € 4.125. Hiervan trekt u het drempelbedrag € 350. Zonder maximumbedrag zou u € 3.775 mogen aftrekken, maar het maximumbedrag is € 3.500. Daar komt de extra aftrek van € 125 voor de culturele ANBI nog bij. U mag dus in totaal aftrekken € 3.500 + € 125 = € 3.625.

  Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI

  U doet een periodieke gift van € 500 aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. U blijft ook ruim onder het maximum van € 250.000 per jaar. Dat betekent dat u mag aftrekken: € 500 + € 125 = € 625.

 • Ik geef aan een vereniging

  Dan mag u alleen periodieke giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

  Een periodieke gift? Wat is dat?

  Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

  U moet wel aan voorwaarden voldoen om de periodieke gift te mogen aftrekken

  Aan deze 2:

  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

  Voldoet u niet aan deze 2 voorwaarden? Dan mag u de periodieke gift niet aftrekken.

  Let op!

  Giften die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, zijn géén periodieke gift en mag u dus niet aftrekken.

  En de vereniging moet ook aan voorwaarden voldoen

  Aan deze 3:

  • De vereniging heeft 25 of meer leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.

  Voldoet de vereniging niet aan deze 3 voorwaarden? Dan mag u de periodieke gift niet aftrekken.

  Wilt u zelf controleren of de vereniging aan de voorwaarden voldoet? Lees dan de oprichtingsakte. Die kunt u opvragen bij de vereniging.

  Periodieke giften mag u helemaal aftrekken

  Voor het aftrekken van deze giften geldt geen drempel, maar wél een maximum van € 250.000 per jaar.

  Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.

Let op!

Voor giften in natura geldt vanaf 1 januari 2024 een extra voorwaarde: als uw gift hoger is dan € 10.000 per kalenderjaar (€ 20.000 voor fiscaal partners) is deze alleen aftrekbaar na een onafhankelijke waardebepaling. Die kunt u laten doen door een erkend taxateur. In sommige gevallen volstaat een recente aankoopfactuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.