Geld aan een goed doel aftrekken? Dat mag als het om een ANBI gaat

Wilt u een gift aan een goed doel aftrekken van de belasting? Controleer dan of de instelling een (culturele) ANBI is. Dit doet u eenvoudig zelf.

Zoek uw goede doel

ANBI gevonden? Check de status

De instelling is een ANBI als er geen einddatum en intrekkingsdatum is ingevuld. U mag uw gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma

De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.

Dit geldt ook voor vergelijkbare overheidsinstanties in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor Aruba, CuraƧao en Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.