Periodieke giften en gewone giften - wat is het verschil?

Dat is belangrijk om te weten als u belastingaangifte doet. Want geeft u bijvoorbeeld aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken en gewone giften niet. Contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.

En voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften.

Wat wilt u weten?

 • Wat is een periodieke gift?

  Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
  • U betaalt het bedrag in 5 kalenderjaren achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

  U mag uw periodieke gift vaak helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet

  Deze voorwaarden zijn:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
  • U hebt uw gift niet contant gedaan.

  Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

  Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.

  Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Kijk dan of u een overeenkomst kunt downloaden van de site van de instelling of vereniging. Of gebruik de overeenkomsten die u kunt downloaden van onze site.

  Overeenkomst periodieke gift sluiten

  Let op!

  Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift.

 • Wat is een gewone gift?

  Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

  U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet

  Deze voorwaarden zijn:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken.
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk valt hier ook onder.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. De volgende betalingen aan een ANBI zijn daarom bijvoorbeeld geen gift:
   • Het kopen van een lot, want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
   • Het kopen van kinderpostzegels, want u krijgt er postzegels voor terug.
   • Het betalen van huurkosten of energiekosten of zorgverzekeringspremies , want er staat iets tegenover.
  • De betaling is niet wettelijk verplicht. Verplichte belastingen of heffingen zijn dus geen gift.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
  • U hebt uw gift niet contant gedaan.

  Hou wel rekening met de drempel en het maximum

  Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

  Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

  Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

  Voorbeeld

  Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. U geeft € 450 aan gewone giften.

  U aftrek is dan: € 450 - € 270 = € 180.

  Hebt u een fiscale partner?

  Tel dan de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op. En de drempelinkomens ook. Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan ons hulpmiddel Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.