U werkt als vrijwilliger voor een ANBI

Doet u vrijwilligerswerk voor een (culturele) ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift. Daarbij is van belang  of u een vergoeding kunt krijgen voor het werk dat u verricht.

Let op!

Een vergoeding is alleen een vrijwilligersvergoeding als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen

Kunt u van een (culturele) ANBI een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gewone gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
  • U hebt een verklaring van de ANBI waarin staat dat u vrijwilligerswerk hebt gedaan.
  • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
  • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

Voorbeeld vrijwilligersvergoeding en kosten

U bent vrijwilliger bij een culturele ANBI. U bent ouder dan 23 jaar. De culturele ANBI betaalt u een vergoeding van € 4 per uur. In dit jaar zou u € 1.440 ontvangen, maar u ziet hiervan af. U mag dit bedrag aftrekken als gift aan de culturele ANBI.

U kunt geen vergoeding krijgen

Krijgt u geen vrijwilligersvergoeding, maar maakt u wel kosten voor uw werkzaamheden voor de (culturele) ANBI? Dan kunt u deze kosten misschien toch aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.