U maakt kosten voor een ANBI

Maakt u kosten voor een (culturele) ANBI? Maar krijgt u deze kosten niet vergoed? Dan mag u het bedrag van die kosten misschien aftrekken als gewone gift. Daarbij is van belang of u een vergoeding kunt krijgen voor deze kosten.

U kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten

Kunt u de gemaakte kosten declareren bij de (culturele) ANBI, maar ziet u hiervan af? Dan doet u een gift. U mag deze gift aftrekken als een gewone gift. U moet wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
 • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
 • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.

De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Alleen voor autokosten geldt een vast bedrag.

U krijgt geen vergoeding voor gemaakte kosten

Vergoedt de (culturele) ANBI de door u gemaakte kosten niet? En maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:

 • reiskosten
 • portokosten
 • kosten voor enveloppen, papier of inkt
 • auto- en taxikosten

U krijgt geen vergoeding voor gemaakte kosten en u ziet af van de vrijwilligersvergoeding

Krijgt u geen vergoeding van uw kosten én ziet u af van de vrijwilligersvergoeding bij de (culturele) ANBI? Dan mag u uw kosten aftrekken als gewone gift. Maar u moet dan wel eerst uw kosten verminderen met het bedrag waarvoor u geen vrijwilligersvergoeding krijgt.

Voorbeeld

U maakt voor een ANBI bijvoorbeeld € 750 kosten. U ziet ook af van een vrijwilligersvergoeding van € 600 van deze ANBI. Uw aftrekbare gift aan de ANBI berekent u dan als volgt:

 • Trek de vrijwilligersvergoeding af van uw totale kosten:
  € 750 min € 600 is € 150. Uw aftrekbare kosten zijn € 150.
 • Tel de vrijwilligersvergoeding waar u van af ziet op bij uw aftrekbare kosten.
  € 150 plus € 600 is € 750.
 • U mag € 750 aftrekken als gewone gift.

Auto- en taxikosten

Voor autokosten in 2024 telt u een vast bedrag mee van € 0,23 per kilometer. Voor autokosten in 2023 was dat € 0,21 en in 2022 € 0,19 per kilometer. Voor taxikosten telt u de werkelijke kosten mee.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.