Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • een culturele ANBI
  • een steunstichting SBBI
 • U doet de gift vrijwillig en niet omdat u het verplicht bent. Het betalen van belastingen en heffingen aan overheidsinstanties is bijvoorbeeld géén gift aan een ANBI, want dit is een wettelijke verplichting.
 • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Daarom zijn bijvoorbeeld de volgende betalingen aan een ANBI géén gift:
  • Het betalen van huurkosten, energiekosten of zorgverzekeringspremies, want er staat iets tegenover.
  • Het kopen van een lot, want u krijgt de kans om iets te winnen.
  • Het kopen van kinderpostzegels, want u krijgt er postzegels voor terug.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Er zijn ook situaties waarin u geen daadwerkelijke gift doet maar wel een bedrag mag aftrekken als gewone gift, namelijk:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.