Hoeveel aftrek krijgt u?

Hoeveel aftrek u krijgt voor uw giften hangt af van het soort gift dat u doet.

U doet een periodieke gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel voor periodieke giften. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum voor periodieke giften aan een ANBI. Dat maximum is € 250.000 per jaar. Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.

U doet een gewone gift

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI's

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Houd wel rekening met de drempel en de maxima die gelden.

Hoe kunt u nagaan of een ANBI de status culturele ANBI heeft?

Of een instelling een culturele ANBI is, kunt u nagaan met het programma ANBI opzoeken. Als in de kolom 'Cultuur begindatum' een datum is ingevuld en in de kolom 'Cultuur einddatum' geen datum is ingevuld, is de instelling op dit moment een culturele ANBI.

Let op!

Kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.