Voorbeelden berekening giften aan een culturele ANBI

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan kunnen deze voorbeelden u helpen om de aftrek te berekenen die u hiervoor krijgt.

Voorbeeld: U doet meerdere giften, waarvan 1 aan een culturele ANBI

U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan € 350 (1% van € 35.000) en uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van € 35.000). Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000.

1 van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

 • Totale bedrag gewone giften: € 5.000.
 • Berekening verhoging: € 200 keer 25% is € 50.
 • Berekening aftrekbare giften: € 5.000 plus € 50 verhoging is € 5.050.
 • Uw drempel: € 350.
 • Subtotaal: € 5.050 min € 350 is € 4.700.
 • Uw maximale aftrek: € 3.500.
 • Verhoging maximale aftrek: € 50.
 • Totaal maximaal aftrekbaar: € 3.500 plus € 50 verhoging is € 3.550.

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 3.550.

Voorbeeld: U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI van € 6.000 per jaar.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

 • Totale bedrag periodieke giften: € 6.000.
 • Berekening verhoging: € 6.000 keer 25% is € 1.500.
 • Maximale verhoging: € 1.250.
 • Berekening aftrekbare giften: € 6.000 plus € 1.250 verhoging is € 7.250.

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 7.250 per jaar.

Voorbeeld: U doet meerdere giften aan een culturele ANBI

U doet in 1 jaar een periodieke gift van € 4.000 én een gewone gift van € 2.400 aan een culturele ANBI. In totaal geeft u € 6.400. Uw drempelinkomen is € 40.000. De drempel voor de gewone gift is dan € 400 (1% van € 40.000).

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

 • Totale bedrag periodieke en gewone giften: € 6.400.
 • Berekening verhoging periodieke giften: € 4.000 keer 25% is € 1.000.
 • Berekening verhoging gewone giften: € 2.400 keer 25% is € 600.
 • Maximale verhoging: € 1.250.
 • Uw drempel voor de gewone gift: € 400.
 • Subtotaal: € 6.400 min € 400 is € 6.000.
 • Berekening aftrekbare giften: € 6.000 plus € 1.250 verhoging is € 7.250.

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 7.250.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.