Voorbeelden berekening giften aan een culturele ANBI

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Dan kunnen deze voorbeelden u helpen om de aftrek te berekenen die u hiervoor krijgt.

Voorbeeld: U doet een gewone gift aan een culturele ANBI

U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is dan € 350 (1% van €35.000) en uw maximale aftrek is € 3.500 (10% van €35.000). Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000.

1 van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

Bedrag giften

€ 5.000

Bedrag verhoging = € 200 x 25%

+   € 50

Totaal bedrag giften

€ 5.050

Af: drempel

-  € 350

Subtotaal

€ 4.700

Maximaal aftrekbaar

€ 3.500

Bij: verhoging maximum aftrek

+   € 50

Totaal maximum aftrekbaar

€ 3.550

In dit voorbeeld hebt u dus een aftrek van € 3.550.

Voorbeeld: U doet een periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:

  • Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
  • Maximale verhoging: € 1.250
  • U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Voorbeeld: U doet meerdere giften aan een culturele ANBI

U doet in 1 jaar een periodieke gift én een gewone gift aan een culturele ANBI.

 

Bedrag gift

Bedrag verhoging

Periodieke gift aan 
culturele ANBI

€ 4.000

 

Verhoging 25% van de 
periodieke gift van 
€ 4.000

 

€ 1.000

Gewone gift aan een 
culturele ANBI

€ 2.400

 

Verhoging gewone gift

 

€ 600

U zou volgens deze berekening een verhoging hebben van totaal € 1.600. Maar de maximale verhoging voor giften aan culturele instellingen is € 1.250. In totaal is uw aftrek voor deze giften dus (€ 4.000 + € 2.400 + € 1.250 verhoging) € 7.650.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.