Vrijwilligersvergoedingen

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

  • U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    In 2024 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,50 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    In 2024 krijgt u een vergoeding van maximaal € 3,25 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
    U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2024 maximaal € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Let op!

De genoemde bedragen van € 5,50 en € 3,25 zijn vergoedingen die wij als niet-marktconform zien. Krijgt u een hogere uurvergoeding? Zolang de organisatie kan uitleggen dat het om een niet-marktconforme uurvergoeding gaat, kunt u deze mogelijk nog steeds ontvangen als vrijwilligersvergoeding.

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan moet u over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting meestal in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons. Heeft de organisatie geen belasting ingehouden? Dan hebben wij de vergoeding niet voor u kunnen invullen in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet de vergoeding zelf opgeven in uw aangifte. Wij belasten de vergoeding met inkomstenbelasting.

Vergoeding voor onkosten

Krijgt u een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoeft u daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die u krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.

Vergoeding voor uw inzet én voor uw onkosten

Krijgt u naast de vergoeding voor uw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan tellen wij de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar? Dan houdt de organisatie meestal belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons. Heeft de organisatie geen belasting ingehouden? Dan hebben wij de vergoeding niet voor u ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. U moet de vergoeding zelf opgeven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2024 niet hoger is dan € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door u gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. U geeft deze inkomsten op in uw aangifte inkomstenbelasting.

Werkt u bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt u per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet u de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. De vergoeding is belast met inkomstenbelasting tenzij deze uw kosten dekt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.