Wanneer bent u vrijwilliger?

Wel vrijwilliger

U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • U verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • een sportvereniging of sportstichting
  • een ANBI
 • U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • U doet het werk niet voor uw beroep. Dat betekent dat een vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U krijgt dan een vrijwilligersvergoeding.

Let op!

U kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als u optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Uw gezelschap kan u hierover meer vertellen.

Geen vrijwilliger

In de volgende gevallen bent u geen vrijwilliger:

 • U doet de werkzaamheden voor uw beroep.
 • U bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
 • U bent in dienst bij een ANBI
 • U doet het werk voor uw beroep. Dat betekent dat een vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U krijgt dan dus geen vrijwilligersvergoeding.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.