Wanneer bent u vrijwilliger?

Wel vrijwilliger

U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • U verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • een sportvereniging of sportstichting
  • een ANBI
 • U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Let op!

U kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als u optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Uw gezelschap kan u hierover meer vertellen.

Geen vrijwilliger

In de volgende gevallen bent u geen vrijwilliger:

 • U doet de werkzaamheden voor uw beroep.
 • U bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
 • U bent in dienst bij een ANBI
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding.
  Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.