Vergoeding voor gemaakte kosten

Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast.

Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke.

Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,23 per kilometer die in 2024 voor werknemers in loondienst geldt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.