Werken

U kunt in loondienst of niet in loondienst werken. Soms gelden andere regels. U doet bijvoorbeeld huishoudelijk werk voor iemand. Of u huurt iemand daarvoor in. Met de Regeling dienstverlening aan huis is er soms geen dienstverband. Werkt u en hebt u een kind dat bij u thuis woont? Dan hebt u mogelijk recht op toeslagen en heffingskortingen.

Werken in loondienst

Gaat u werken? Dan gaat u belasting betalen over uw inkomen. U kunt een aantal kortingen krijgen op uw belasting. Dit zijn de heffingskortingen. Ook als u als uitzendkracht of vakantiekracht gaat werken, gaat u belasting betalen en hebt u recht op heffingskortingen. Via u werkgever kunt u ook belastingvrij sparen met de levensloopregeling.

Lees verder over...

Niet in loondienst werken

Werkt u als freelancer of gastouder? Of hebt u bijverdiensten? Dan hebt u resultaat uit overig werk. Stelt u bezittingen ter beschikking aan uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner? Dan hebt u resultaat uit het ter beschikking stellen van bezittingen. Over uw resultaat moet u zelf nog belasting betalen.

Lees verder over...

Werken als vrijwilliger

Als vrijwilliger kunt u een kleine vergoeding krijgen voor het werk dat u doet. Deze vergoedingen zijn onbelast als het bedrag niet in verhouding staat tot de tijd die u er in steekt. Het mag ook een vergoeding voor gemaakte kosten zijn.

Lees verder over...

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Sommige van uw inkomsten zijn zogenoemde inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.