Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

 • uw loon, waaronder vakantiegeld, gratificaties, uitbetaalde overuren, bonus etc.
 • ziektewetuitkeringen die u de eerste 2 jaar van uw ziekte kreeg (geen WIA- of WAO-uitkeringen)
  Krijgt u sinds 2020 een ziektewetuitkering terwijl u geen dienstbetrekking hebt? Dan wordt deze uitkering niet tot uw arbeidsinkomen gerekend. Dit geldt niet:
  • voor ziektewetuitkeringen die u vóór 2020 kreeg en die u na 2020 nog steeds krijgt
  • als u een vrijwillige ziektewetuitkering hebt afgesloten, want het inkomen uit een vrijwillige ziektewetverzekering telt altijd mee als arbeidsinkomen
 • uitkeringen op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking en eventuele aanvullingen hierop
 • stagevergoedingen
  Dit is geen inkomen als het gaat om een onkostenvergoeding.
 • uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO), bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof, zolang u nog in dienst bent bij uw werkgever
 • faillissementsuitkeringen van het UWV, bijvoorbeeld nabetaling van loon
 • buitenlands loon
 • negatief loon
 • provisieloon
 • fooien die niet onder de loonheffing vallen
 • aandelenoptierechten die niet onder de loonheffing vallen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.