Negatief loon

Als u loon of een uitkering ontvangt, betaalt u belasting over die inkomsten. Hebt u te veel of ten onrechte loon of een uitkering gekregen? Dan moet u dat terugbetalen. Terugbetaling van te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering noemen wij 'negatief loon'. U krijgt misschien de belasting terug die over de terugbetaalde inkomsten is ingehouden.

Vraag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie hoe uw terugbetaling is verrekend.

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie de te hoge of onterechte inkomsten verrekend met uw brutoloon of -uitkering?

In dat geval hoeft u niets te doen. Dit is verwerkt in uw jaaropgaaf.

Betaalde u zelf (een deel van) de te hoge of onterechte inkomsten terug in een later jaar dan u het hebt ontvangen?

Dan vraagt u als volgt belasting terug.

Moet u nog aangifte doen?

Geef dan in uw aangifte over het jaar van de terugbetaling de negatieve inkomsten op door een minteken erbij te zetten.

  • Betaalde u loon of ziektewetuitkering terug? Vul dat negatieve bedrag in uw aangifte in bij 'Inkomsten uit loondienst'.
  • Betaalde u pensioen, bijstand of een andere uitkering terug? Vul dat negatieve bedrag in uw aangifte in bij 'Pensioen en andere uitkeringen'.

Hebt u al aangifte gedaan maar nog geen definitieve aanslag ontvangen?

Verzoek ons dan via een brief aan uw belastingkantoor om de te veel betaalde belasting te verrekenen in het kalenderjaar waarin u de te hoge of onterechte inkomsten hebt terugbetaald.

Hebt u al aangifte gedaan over het betreffende belastingjaar en is de definitieve aanslag al vastgesteld?

Stuur ons dan uw verzoek tot verrekening van de te veel betaalde belasting via een bezwaar of verzoek tot (ambtshalve) vermindering.

Uitzonderingen

Misschien hoeft u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal niet aan te geven in uw aangifte. Daarvoor moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kreeg het loon of de uitkering niet te kwader trouw.
  • U kunt aantonen dat u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal hebt terugbetaald.
  • U trekt de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen inkomsten niet af van uw loon. Of u doet dat wel en gaat akkoord met het corrigeren van die aftrek.

Of misschien kunt u de terugbetaling als negatief loon aangeven in het jaar waarin u het loon of de uitkering ontving. Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U betaalt het loon of de uitkering terug voor 1 april van het jaar nadat u deze inkomsten had. Of u geeft voor deze datum door dat u deze inkomsten later in dat jaar terugbetaalt.
  • U gaat akkoord met het terugnemen van de aftrek als u in een ander jaar de terugbetaalde inkomsten hebt afgetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.