Negatief loon

Als u loon of een uitkering ontvangt, betaalt u belasting over die inkomsten. Hebt u te veel of ten onrechte loon of een uitkering gekregen? En moet u dat terugbetalen? Dan geldt: loon wordt negatief loon op het moment dat u het terugbetaalt. U krijgt misschien de belasting terug die over de terugbetaalde inkomsten is ingehouden.

Vraag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie hoe uw terugbetaling is verrekend.

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie de te hoge of onterechte inkomsten verrekend met uw brutoloon of -uitkering?

In dat geval hoeft u niets te doen. Dit is verwerkt in uw jaaropgaaf.

Betaalde u zelf (een deel van) de te hoge of onterechte inkomsten terug in een later jaar dan u het hebt ontvangen?

Dan moet u zelf het negatief loon aan ons doorgeven om belasting terug te krijgen. Dat doet u met een aangifte op Mijn Belastingdienst. Als u al aangifte hebt gedaan, dan doet u dat gewoon nog een keer. Dit kan tot 5 jaar terug. Ook na ontvangst van de definitieve aanslag kunt u aangifte blijven doen. Wij berekenen uw aanslag met uw laatst verzonden aangifte.

Geef negatief loon door in uw aangifte

Geef in uw aangifte over het jaar van de terugbetaling de negatieve inkomsten op. Dat doet u door een minteken te zetten voor de inkomsten die u moet terugbetalen.

  • Betaalde u loon of ziektewetuitkering terug? Vul dat negatieve bedrag in uw aangifte in bij 'Inkomsten uit loondienst'.
  • Betaalde u pensioen, bijstand of een andere uitkering terug? Vul dat negatieve bedrag in uw aangifte in bij 'Pensioen en andere uitkeringen'.

Negatief loon doorgeven na ontvangst van uw definitieve aanslag

Zijn er meer dan 6 weken verstreken nadat u een definitieve aanslag hebt gekregen? Ook dan kunt u opnieuw aangifte doen. Officieel heet dat een verzoek om herziening, maar u doet dus gewoon opnieuw aangifte. In uw aangifte hoeft u alleen het bedrag te noemen dat u moet terugbetalen aan uw werkgever, met een minteken ervoor. U hoeft zelf verder niets uit te rekenen. Dat doen wij voor u.

Uitzonderingen

Misschien hoeft u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal niet aan te geven in uw aangifte. Daarvoor moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kreeg het loon of de uitkering niet te kwader trouw.
  • U kunt aantonen dat u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal hebt terugbetaald.
  • U trekt de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen inkomsten niet af van uw loon. Of u doet dat wel en gaat akkoord met het corrigeren van die aftrek.

Of misschien kunt u de terugbetaling als negatief loon aangeven in het jaar waarin u het loon of de uitkering ontving. Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U betaalt het loon of de uitkering terug voor 1 april van het jaar nadat u deze inkomsten had. Of u geeft voor deze datum door dat u deze inkomsten later in dat jaar terugbetaalt.
  • U gaat akkoord met het terugnemen van de aftrek als u in een ander jaar de terugbetaalde inkomsten hebt afgetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.