Negatief loon

Als u loon of een uitkering ontvangt, betaalt u belasting over die inkomsten. Als u te veel of ten onrechte loon of een uitkering hebt gekregen, dan moet u dat terugbetalen.  Terugbetaling van te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering noemen wij 'negatief loon'. U krijgt misschien de belasting terug die over de terugbetaalde inkomsten is ingehouden.

Vraag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie hoe uw terugbetaling is verrekend.

Terugbetaling kan op 2  manieren worden verrekend:

 • Uw werkgever of uitkeringsinstantie verrekende de te hoge of onterechte inkomsten met uw brutoloon of -uitkering. In dat geval hoeft u niets te doen. Dit is verwerkt in uw jaaropgaaf.
 • U betaalde (een deel van) de te hoge of onterechte inkomsten zelf terug in een later jaar dan u het hebt ontvangen. U vraagt dan als volgt belasting terug via uw aangifte:
  • Betaalde u loon of ziektewetuitkering terug? Vul dat bedrag in uw aangifte in bij 'Inkomsten uit loondienst'. Zet een minteken voor dit bedrag.
  • Betaalde u pensioen, bijstand of een andere uitkering terug? Vul dat bedrag in uw aangifte in bij 'Pensioen en andere uitkeringen'. Zet een minteken voor dit bedrag.

Ten onrechte ontvangen looninkomsten wel belast

Moet u ten onrechte ontvangen looninkomsten terugbetalen? En hebt u een belastingnadeel doordat u de inkomsten ten onrechte hebt ontvangen? Als u voldoet aan de volgende voorwaarden zijn de ten onrechte ontvangen looninkomsten niet belast en ook geen negatief loon:

 • U kreeg het loon of de uitkering niet te kwader trouw.
 • U kunt aantonen dat u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal hebt terugbetaald.
 • U hebt de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen inkomsten niet afgetrokken van uw loon of inkomen. Of u hebt dat wel gedaan en gaat akkoord met het corrigeren van die aftrek.

Terecht ontvangen looninkomsten die later worden terugbetaald omdat zij vervangen worden door andere looninkomsten

Hebt u terecht looninkomsten gehad? Hebt u deze later moeten terugbetalen omdat uw inkomsten met terugwerkende kracht zijn vervangen door andere inkomsten? En hebt u hierdoor belastingnadeel? Als u voldoet aan de volgende voorwaarden zijn de ten onrechte ontvangen looninkomsten niet belast en ook geen negatief loon:

 • U kreeg het loon of de uitkering niet te kwader trouw.
 • U kunt aantonen dat u de te veel of ten onrechte ontvangen inkomsten helemaal hebt terugbetaald.
 • U hebt de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen inkomsten niet afgetrokken van uw loon of inkomen. Of u hebt dat wel gedaan en gaat akkoord met het corrigeren van die aftrek.
 • U betaalt het loon of de uitkering terug voor 1 april van het jaar nadat u deze inkomsten had. Of u geeft voor deze datum door dat u deze inkomsten later in dat jaar terugbetaalt.
 • U gaat akkoord met het terugnemen van de aftrek als u in een ander jaar de terugbetaalde inkomsten hebt afgetrokken.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.