Vergoeding voor inzet en voor kosten

Krijgt u behalve een vergoeding voor uw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? Dan hebt u een vrijwilligersvergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder. En hebt u afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    U krijgt in 2023 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U bent jonger dan 21 jaar. En hebt u afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    U krijgt in 2023 een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    Dan mag in 2023 de vergoeding maximaal € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u in 2023 meer dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar ontvangt, hebt u geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld

U bent vrijwilliger bij een vereniging. U bent ouder dan 21 jaar. U ontvangt een vergoeding van € 4 per uur. Daarnaast declareert u reiskosten. U ontvangt hiervoor iedere week € 48. Per maand ontvangt u € 208. Dat is meer dan het maximum per maand. U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.