Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

ANBI-status verliezen

Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de instelling zelf verzoekt om de statusaanwijzing te beëindigen.

ANBI-status beëindigd op of na 1 januari 2013?

Is de ANBI-status van de instelling die u vertegenwoordigt op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had de instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.