Afgezonderd particulier vermogen

Vermogen dat een natuurlijk persoon inbrengt in een trust of (buitenlandse) stichting die een particulier doel dient, kan worden aangemerkt als een afgezonderd particulier vermogen (APV). Het gaat hier vaak om familievermogen.

Wanneer kan sprake zijn van een APV?

Onder een APV vallen onder andere:

 • (family)trusts
 • Antilliaanse Stichtingen Particulier Fonds (SPF)
 • (Private) Foundations
 • Stiftungen en Anstalten in bijvoorbeeld Liechtenstein
 • Nederlandse particuliere stichtingen

Een APV dient een particulier belang van bijvoorbeeld een familie of een beperkte groep van personen. Gaat het om het algemeen nut of sociaal belang? Dan is er meestal geen sprake van een APV.

Aan wie moet het vermogen van de stichting worden toegerekend?

Het vermogen van een APV wordt toegerekend aan de inbrenger van het vermogen. Na zijn overlijden wordt het toegerekend aan zijn erfgenamen, ieder voor zijn deel.

APV in de aangifte inkomstenbelasting

In bijvoorbeeld de volgende situaties geeft u het vermogen en het inkomen uit het APV in uw aangifte aan:

 • U heb direct of indirect vermogen in het APV ingebracht of in een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is.
 • U bent de erfgenaam van degene die vermogen in het APV heeft ingebracht of in een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is.
 • U hebt een concreet recht ten laste van het APV of een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is. Bijvoorbeeld een recht op uitkeringen.
 • U hebt een fiscale partner die vermogen heeft ingebracht in het APV of in een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is.
 • U of uw fiscale partner heeft een minderjarig kind dat vermogen heeft ingebracht in het APV of voor wie vermogen is ingebracht in het APV, of in een vennootschap waarvan het APV aandeelhouder is.

Waarde vermogen APV

U geeft de waarde van het vermogen in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Heeft iemand een concreet recht ten laste van het APV? Bijvoorbeeld een recht op uitkeringen? Verminder dan de waarde van het vermogen met de waarde van dat concrete recht. Diegene die zo'n recht heeft, geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting de waarde in het economisch verkeer van dit recht aan.

Waarde concreet recht APV

Als u een concreet recht hebt ten laste van het APV, geeft u de waarde van dat recht in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

APV in de aangifte erfbelasting

In bijvoorbeeld de volgende situatie geeft u het vermogen en het inkomen uit het APV in uw aangifte erfbelasting aan:

 • De overledene of zijn partner had vermogen ondergebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV). Of de overledene of zijn partner was betrokken bij een APV of bij een vennootschap waarvan een APV aandeelhouder is.
  Voorbeelden van een APV zijn: een trust, een (buitenlandse) stichting of een familiestichting.

APV in de aangifte schenkbelasting

In bijvoorbeeld de volgende situatie geeft u het vermogen en het inkomen uit het APV in uw aangifte schenkbelasting aan:

 • U hebt een schenking ontvangen van een APV waarvan de inbrenger inwoner is (geweest) van Nederland.

APV in de aangifte vennootschapsbelasting

In bijvoorbeeld de volgende situaties maakt de vennootschap melding van het APV:

 • De vennootschap heeft direct of indirect vermogen in het APV ingebracht
 • Het APV is direct of indirect aandeelhouder van de vennootschap
 • Er hebben betalingen (bijvoorbeeld uitkeringen of leningen) of transacties plaatsgevonden tussen de vennootschap en het APV, een vennootschap die gelieerd is aan het APV of een natuurlijke persoon die gelieerd is aan het APV.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over APV en inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting of vennootschapsbelasting? Neem dan contact op met een adviseur of met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.