Ik heb een partner en krijg een erfenis - hoe zit dat met de erfbelasting?

U bent partners voor de erfbelasting als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of als u samenwoont en voldoet aan een aantal voorwaarden.

Partners zien wij als 1 persoon voor de berekening van de erfbelasting. Dat heeft gevolgen voor de vrijstelling die u krijgt en de erfbelasting die u moet betalen. We leggen uit hoe het zit.

Kies hierna uw situatie.

 • Ik ben getrouwd of heb een geregistreerde partner

  U bent partners voor de erfbelasting als u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit geldt ook als u gescheiden van elkaar leeft.

  Krijgt u allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan tellen wij de waarde van deze erfenissen bij elkaar op. Van het totaal trekken wij 1 keer de vrijstelling af. Voor de berekening van de erfbelasting zien wij u namelijk als 1 persoon.

  Leeft u gescheiden van tafel en bed?

  En hebt u een scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechtbank? Dan bent u voor de erfbelasting geen partners meer. U hebt dan allebei recht op de vrijstelling en wij berekenen de erfbelasting voor u afzonderlijk.

  Meer informatie

 • Ik woon samen

  Woont u samen? Dan bent u partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden voldeed aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een notarieel samenlevingscontract.
   Dit is een door de notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U en uw partner zijn geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
  • Er is geen andere persoon die voor de erfbelasting uw partner is.

  Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwonenden, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partners voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.

  Woonde u eerder samen, maar staat u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? En is het samenwonen tegen uw wil beëindigd? Bijvoorbeeld door een opname van 1 van beiden in een verpleeghuis of een kliniek? Dan blijft u partners voor de erfbelasting.

  Uitzondering voor samenwonende familieleden

  Voor mensen die samenwonen en familie van elkaar zijn, geldt een uitzonderingsregel. U hoeft erfenissen niet op te tellen als alle volgende punten van toepassing zijn:

  • U bent partners voor de erfbelasting, maar het partnerschap is alléén ontstaan doordat u 5 jaar onafgebroken op hetzelfde adres staat ingeschreven. U hebt geen notarieel samenlevingscontract.
  • U en de persoon waarmee u samenwoont zijn in dezelfde graad bloedverwant van de overledene. U erft bijvoorbeeld van uw gezamenlijke ouder of grootouder.
  • U en de persoon waarmee u samenwoont zijn bloedverwanten. U bent bijvoorbeeld broer en zus of neef en nicht van elkaar.

  Deze uitzonderingsregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 23 mei 2017. Hebt u achteraf gezien te veel betaald? Dan kunt u een verzoek tot vermindering doen. Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na de overlijdensdatum van de persoon van wie u de erfenis kreeg.

  Voorbeeld

  Hanna (23) en haar broer (25) wonen allebei sinds hun 18e verjaardag onafgebroken bij hun ouders. Hun moeder overlijdt en zij krijgen allebei een deel van de nalatenschap. Voor de erfbelasting zijn ze partners, omdat ze 5 jaar onafgebroken op hetzelfde adres staan ingeschreven.

  Hanna en haar broer hoeven hun aandeel in de nalatenschap niet bij elkaar op te tellen. Voor hen geldt de uitzonderingsregel, want:

  • Hanna en haar broer zijn bloedverwanten.
  • Ze zijn in dezelfde graad bloedverwanten van hun moeder.
  • Hanna heeft geen notarieel samenlevingscontract met haar broer.

  Wat betekent dit voor u?

  Bent u partners voor de erfbelasting en krijgt u allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan tellen wij de waarde van deze erfenissen bij elkaar op. Van het totaal trekken wij 1 keer de vrijstelling af. Voor de berekening van de erfbelasting zien wij u namelijk als 1 persoon.

  Bent u geen partners voor de erfbelasting? Dan hebt u allebei recht op de vrijstelling. Wij berekenen de erfbelasting voor u afzonderlijk.

  Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.